Reklama

Kto je online

V stránke 14 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
312020

Základy

základy pasívneho domuZáklady sa volajú preto základy, lebo tvoria základnú oporu pre váš dom. Ak ich nebudete mať spravené správne, môže sa vám to nepekne vypomstiť.

Po vyliatí základových pásov pokračujeme položením debniacich tvárnic. Prvý rad tvárnic uložíme na presný rozmer obvodových múrov, dodržiavame pravé uhly a tvárnice medzi sebou lepíme pomocou lepidla.

 

 • Oceľ do betónu na previazanie základového pásu a DT dávame buď vtedy, keď je betón v pásoch ešte nevytvrdnutý, alebo po položení dvoch vrstiev DT a to tak, že do pásu navŕtame diery a do dier nabijeme oceľ narezanú na patričnú dĺžku. Pri  položení prvého radu treba byť dôsledný, aby sme pri ďalších prácach nemali komplikácie.
 • Betónové tvárnice sa vylejú betónom rovnakej kvality ako sa použilo pre vyliatie základových škár. Tvárnice sa zalievajú po 4 radoch.
 • Ďalšie rady DT sa kladú na väzbu tak isto ako aj tehla. Pri kladení používame vodováhu, a to na kontrolu kolmosti a rovinnosti uloženia DT, každá DT má navrchu drobné nerovnosti, ktoré vznikli pri odlievaní DT a odstránime ich pomocou uhlovej brúsky, v inom prípade budú tieto nerovnosti spôsobovať nepresnosti počas kladenia.
 • Keď sú položené všetky vrstvy DT, je ich potrebné zaliať betónom, ten do nich pomocou pumpy alebo ručne. Pumpou sa betón naleje rýchlejšie, ale je to finančne nákladnejšie, pri objednávaní je dôležité požiadať, aby súčasťou bol aj spomaľovač toku betónu. Je to kovová rúra v tvare S, a tá sa nasadí na hadicu a spôsobí, že betón tečie pomalšie a plynulejšie.
 • Horný rad tvaroviek nám tvorí hornú hranu budúcej dosky. Vnútornú stranu tvaroviek skosíme, aby sa následne betón vylieval až po vonkajší okraj.
 • Vnútorný priestor sa zhutní vykopanou zeminou a násypom po vrstvách nie väčších ako 20 cm. Ak je zemina priepustná, betón sa vylieva priamo na zeminu, ak je nepriepustná, položí sa najprv vrstva štrkopiesku hrúbky 150 - 250 mm. Drenáž pod základovou doskou musí byť min. frakcie 4 - 32. Vrstva štrkopiesku sa môže prekryť geotextíliou.
 • Vrstva dosky sa po celej ploche preloží kari sieťou (priemer ocele 6 mm a veľkosť oka 15x15 cm – podľa statického návrhu). Je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočné krytie ocele betónom, a tak pokladáme kari sieť na dištančné prvky. V prípade nedostatočného krytia riskujete výrazné skrátenie životnosti celej dosky, a tým aj celej stavby.
 • Pre istotu je vhodné tvárnice obedniť klasickým dreveným debnením, aby sa tvárnice nevytlačili tlakom liateho betónu.
 • Pre vyliatie základovej dosky sa používa betón inej triedy, ako pre základové pásy a stratené debnenie. Väčšinou sa pre vyliatie základovej dosky používa betón B 20, zatiaľ čo pre základový pás B 15. Naliaty betón zhutňujeme a nakoniec uhladíme, respektíve strhneme hliníkovou latou.
 • Pred uložením čerstvého betónu je vhodné debnenie navlhčiť.
 • Čerstvý betón sa ukladá vždy čerstvé do čerstvého. Zhutňovanie sa robí pomocou ponorných vibrátorov. Vibrátor sa ponára vždy veľmi rýchlo, krátko sa ponechá v spodnej polohe, a potom sa pomaly vyťahuje. Vpichy vybrátora sa musia prekrývať. Pri dostatočnom zhutnení má vibrátor ustálený tón. Zhutnený betón už viditeľne neklesá, nevystupujú vzduchové bublinky a cementová vrstvička na vrchu sa uzatvára.
 • Betónová platňa zreje 28 dní, až potom je možné ju zaťažiť.

 

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies