Reklama

Kto je online

V stránke 7 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
476143

Blower door test - kontrola vzduchotesnosti

Čo je Blower door test a na čo slúži?

Blower door test nám slúži na odhalenie netesností v konštrukcii. Niektorí ľudia namietajú, že ak je dom vzduchotesný, vlastne nedýcha. Tu dochádza k zásadnému nepochopeniu celej problematiky. O dýchaní (difúzii) hovoríme vo vzťahu k vzdušnej vlhkosti a nie k výmene vzduchu. Ak máme dom netesný a vzniká nám v ňom samovoľný prievan, hovoríme o nežiaducej výmene vzduchu. 

Nežiaduca výmena vzduchu spôsobuje:BD 11

- nezanedbateľné energetické straty v zimnom období,
- prehrievanie objektu v letnom období,
- lokálne poruchy v konštrukcii vplyvom vyzrážavania sa vzdušnej vlhkosti,
- akustické problémy (výrazný hluk z ulice).

Viete že: Nekvalitne spojené pásy parozábrany v dĺžke 1m so škárou 1 mm znižujú tepelnoizolačnú schopnosť konštrukcie takmer päťnásobne? Z interiéru sa do konštrukcie dostane škárou pri teplote vonkajšieho vzduchu 0 stupňov  až 360 g/m vlhkosti denne!

Výmena vzduchu v budove by sa mala riadiť najmä hygienickými potrebami používateľa, nemala by však spôsobovať neprimerané tepelné straty. Preto by mala byť budova vybavená vetracím systémom umožňujúcim kontrolu a reguláciu množstva vzduchu privádzaného do budovy a odvádzaného von. V prípade, že takýto systém nemáte, nič sa nedeje. Stačí, keď budete dodržiavať správne zásady pri vetraní oknom (pravidelné krátkodobé vetranie prievanom) a nemusíte sa obávať žiadnych problémov.


Pre všetky novostavby a už existujúce stavby má vykonanie Blower door testu charakter odporúčania, v prípade nízkoenergetických alebo pasívnych domov je splnenie tejto podmienky nevyhnutnosťou. Pravdaže to isté platí aj pre tých, ktorí majú doma rekuperačné jednotky. Ak nemáte dom dostatočne utesnený, vaša rekuperácia nemôže efektívne fungovať. Je to to isté ako keď máte v aute pustenú klimatizáciu a zároveň otvorené okno. Dosiahnuť dobré výsledky však nie je jednoduché, a preto je potrené, aby si stavebník uvedomil, čo mu bude tvoriť vzduchotesnú rovinu a počas výstavby ju následne neporušil. Protokol z Blower door testu je zároveň podkladom pre vypracovanie energetického certifikátu, ktorý spečatí vaše snaženie.


Najčastejšie používanou veličinou pri hodnotení Blower door testom je intenzita výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (n50 (h–1)). Predpisy pre certifikáciu pasívnych domov požadujú hodnotu n50 nižšiu ako 0,6 h–1, pre nízkoenergetické domy so spätným získavaním tepla sa odporúča hodnota 1,0 h–1, pri domoch s núteným vetraním 1,5 h–1, a pre domy s prirodzeným vetraním si vystačíme s hodnotou 4,5 h–1.

Koľko vám ušetrí vzduchotesný dom?

 
Kontrola vzduchotesnosti - Blower door test

Blower door test vykonávame takzvanou metódou tlakového spádu. Princíp tejto metódy je v stanovení závislosti objemového toku vzduchu cez netesnosti v obale budovy a tlakových rozdielov (čím väčší je tlakový rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím, tým väčší je tok vzduchu netesnosťami). Pred Blower door testom je potrebné budovu pripraviť. Graf

Celý postup by mal vyzerať nasledovne: V prvom rade sa uzavrú všetky otvory ako sú komín, ventilácie, okná dvere... a pripraví sa kontrolné zariadenie na Blower door test. Následne sa vykoná prvá skúška tlakového spádu, z ktorej dostaneme prvotný orientačný výsledok. Ten nám napovie ako dobre je budova vzduchotesná. Potom sa pokúsime odhaliť a hlavne odstrániť všetky netesnosti. Po odstránení všetkých odstrániteľných nedostatkov opäť vykonáme záverečnú skúšku.

Čím dokonalejšie utesníte svoj dom, tým menej nákladov vás bude stáť jeho prevádzka počas ďalšieho používania. Blower door test vykonávame v súlade s STN EN 13829.

Optimálne podmienky merania:

- bez zrážok,
- je ustálený atmosférický tlak (nechystá sa zmena počasia),
- nefúka silný nárazový vietor.

 

Blower door test vykonávame pre objekty do objemu 10 000 m3 (pre nízkoenergetické budovy), lokalizáciu netesností pre objekty do 20 000 m3.

Naša cena: od 180€ bez DPH v závislosti od vzdialenosti a požiadaviek.Predpokladaná doba merania s lokalizáciou nedostatkov cca 2-4 hodiny.

Blower door testy vykonávame na celom území Slovenska.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies