Reklama

Kto je online

V stránke 20 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
312019

Základová škára

Základová škára pasívneho domuZákladová škára je rovina, kde sa konštrukcia základov domu stýka s podkladom.

Podložie:

Zeminy skalné (poloskalné) majú pre založenie základov veľmi dobré vlastnosti a dochádza tu k malým deformáciám základov.

Pri neúnosných zeminách je vhodnejšie použiť pre základ len základovú dosku, ako neprimerane hlboké alebo široké základové pásy. Celé riešenie závisí od únosnosti zeminy, architektonického riešenia a od nákladov na realizáciu. Súdržná pôda je charakteristická tým, že sa z nej dajú v rukách vyvaľkať valčeky s priemerom 3 mm. Základová škára sa podsypáva iba ak je zemina presakujúca, v prípade podsypania nepriepustnej zeminy by sa podsypanie zmenilo na drenážny kanál, čo by spôsobilo podmytie základu.

Príprava:

Ak je základová škára vyhĺbená, treba ju ručne dočistiť, aby po mechanizmoch nezostali skyprené časti pôdy, nebola plná vody či zabahnenia. Preto sa odporúča betónovať hneď po výkope. Ak nám pri hĺbení základových škár zaprší, je nutné ju pred betónovaním opäť dokonale vyčistiť. Vyčistenie spočíva v odstránení hornej vrstvy výkopu ručne o ďalších 10 - 15 cm. Základovú škáru nesmieme hutniť! Plytká alebo nerovnomerne hlboká základová škára býva zdrojom najväčšieho množstva možných porúch. Pri hĺbení škáry pre ležatú kanalizáciu už môžeme priviesť aj všetky siete. Ležatú kanalizáciu je nutné uložiť tak, aby pri jej poruche nedošlo k podmáčaniu základov a netreba zabudnúť ani na revízne šachty a miesta pre čistenie.

Každé 2 m po obvode vpichneme uzemňovací kolík, na ktorý sa potom montuje zemniaci pásik s vývodmi v miestach, kde bude neskôr napojený hromozvod a ističe (elektrorozvodňa). Všetky časti zemnenia musia byť z medi alebo povrchovo upravenej ocele. Potom navozíme lomový kameň, ale nie vždy sa lomový kameň dáva do rýh, ak je pôda napr. ílová, tak jeho použitie je skôr nevhodné, a ak sa použije pri íle, tak je nutné tento kameň oddeliť geotextíliou a urobiť drenáž. Pri použití kameňa do rýh sa rozhodne treba poradiť.

Pri plánovaní štrkového lôžka okolo domu robíme výkop aj na odvodňovacie rúry. Nadbytočnú hlušinu je spravidla možné poskytnúť obci, o čo je väčšinou záujem.

Ešte predtým, než budeme základovú škáru betónovať, opäť skontrolujeme všetky prestupy kanalizácií a pre nevyhnutné prípojky (plyn, voda, elektrina, telefón, internet, prípadné tepelné čerpadlo atď.).

Zaliatie základovej škáry betónom sa realizuje kontinuálne tak, aby sa netvorili vrstvy pri zachovaní rovnakého zloženia. Betón po vyliatí nechávame podľa možností čo najviac zdrsnený. Do betónu napicháme betonárske prúty vo vopred určených rozstupoch.  

 

Foto: romco

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies