Reklama

Kto je online

V stránke 5 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
494449

Vplyv vetra na nežiadúcu výmenu vzduchu

Sila vetraRozhodli sme sa pre vás spraviť síce vysoko špecifický, ale veríme, že zaujímavý test.

Počas veterného dňa sme sa pokúsili zaznamenať, aké tlaky pôsobia na budovu a ako to ovplyvňuje vnútornú výmenu vzduchu.

Počas vetra je každá budova vystavovaná dvom druhom tlaku. Na náveternej strane vzniká pretlak a v závetrí podtlak. Rozdiel týchto tlakov dáva výslednú veľkosť tlakového zaťaženia na vnútro budovy. Pri Blower door teste sa výsledná intenzita výmeny vzduchu udáva pri hodnote 50 Pa, a tak sme chceli zistiť, či je tento tlak reálne dosiahnuteľný aj vplyvom samotného vetra.

Pre získanie výsledkov sme postupovali nasledovne. Zo špeciálneho prístroja schopného zaznamenávať dva nezávislé tlaky sme vyviedli hadičky tak, aby jeden kanál snímal tlaky na náveternej a druhý na záveternej strane objektu. Pomocou anemometra sme zároveň získavali údaje o aktuálnej rýchlosti vetra. Tlakové meracie zariadenie sme zároveň pripojili k PC, aby sme získali grafický záznam celého testu.

Záznam sme nechali bežať 12,95 minúty pri premenlivom vetre s rýchlosťou 0,5 až 5 m/s a namerali sme nasledujúce údaje:

Grafický záznam priebehu tlakov

Grafický záznam priebehu tlakov. Zeleným sú zobrazené kladné a červenou záporné tlaky pôsobiace v danom čase na budovu.

Na záveternej strane sa tlaky pohybovali od 0,7 do - 40,7 Pa. Priemerná hodnota počas merania dosiahla hodnotu - 4,9 Pa. Na náveternej strane sa tlaky pohybovali od -1,5 do 109,8 Pa. Priemerná hodnota pretlaku počas merania dosiahla hodnotu 17,5 Pa. Výsledná hodnota priemerného tlakového zaťaženia objektu bola 22,4 Pa. Maximálne tlakové zaťaženie pri náraze vetra dosiahlo celkovú hodnotu 150,5 Pa.

Treba si však uvedomiť, že skutočné tlakové zaťaženie bolo ešte vyššie, keďže naše kontrolné body boli statické, ale vietor sa správal dynamicky a neustále menil svoju intenzitu aj smer.

V príkladoch vidíte ako nameraný tlak ovplyvňoval výmenu vzduchu cez netesnosti. Uvedené údaje vychádzajú zo skutočných testov, kde sa dá z výsledkov priamo určiť výsledok pri tlaku (n10). To znamená ak bol v objekte trvalý pretlak 10 Pa z dôvodu silného vetra.

objekt s hodnotou n50 = 0,22 h-1 pri tlaku n10 = 0,06 h-1
objekt s hodnotou n50 = 0,94 h-1 pri tlaku n10 = 0,27 h-1
objekt s hodnotou n50 = 1,81 h-1 pri tlaku n10 = 0,51 h-1
objekt s hodnotou n50 = 2,58 h-1 pri tlaku n10 = 0,93 h-1
objekt s hodnotou n50 = 4,63 h-1 pri tlaku n10 = 1,22 h-1

Pre zabezpečenie hygienicky kvalitného vzduchu v objekte nám stačí výmena vzduchu na úrovni 0,5 h-1. Z analýzy vyplýva, že počas veterného dňa je prirodzená výmena vzduchu netesnosťami taká vysoká, že  iba dobre utesnený dom vyžaduje prídavné vetranie. Ostatní svoje okná počas celého dňa už otvárať vôbec nemusia! Nehovoriac o nadmerných stratách energií a vyzrážavania sa vzdušnej vlhkosti v netesnostiach.

Nebojte sa preto utesniť svoje bývanie. Len málokomu sa podarí dosiahnuť pasívny štandard.


Foto: http://www.freedigitalphotos.net, vlastné

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies