Reklama

Kto je online

V stránke 9 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
490185

Krov

ukážkovo odizolovaný krov pasívneho domuUž v štádiu projektovania musíte mať ujasnené, aký typ strešnej konštrukcie plánujete. V prvom rade si treba uvedomiť, že čím bude strecha komplikovanejšia, o to viac finančných prostriedkov si bude žiadať.

 

Potom sa môže stať, že samotné doplnky vás budú stáť viac ako strešná krytina. Zároveň každý otvor, vikier alebo zalomenie je potencionálnym zdrojom budúcich porúch. Ďalším faktorom je to, že s narastajúcou členitosťou vám narastá aj čistá plocha strechy. Ak bude podkrovie obývané, tak sa plocha strechy rovná ochladzovanej ploche. V mieste zalomení zároveň vznikajú slabé miesta z hľadiska tepelných porúch, čo súvisí so zlou vnútornou cirkuláciou vzduchu, vlhnutím a vznikom plesní.

Ďalším, veľmi dôležitým slabým miestom, je obvodový veniec. Počítať, že 4 - 5 cm hrúbka zateplenia bude postačujúca, je zásadným omylom. V praxi ostáva často dodatočne nezateplený, keďže ho zakrýva presah strechy ukončený vodorovným podbitím. Pomúrnica, ktorá je na ňom položená, zásadne nevylepšuje jeho tepelnú bilanciu, a preto treba počítať aj so zateplením pomúrnice. V opačnom prípade opäť dochádza k značnému riziku vzniku vlhnutia a plesní. (pozri fotogaléria – termovízia).
 

Rady a fakty:

 • všetky drevené časti treba dôkladne ošetriť vhodnou impregnáciou, v budúcnosti to už možné nebude,
 • pomúrnicu treba odizolovať od venca pomocou asfaltových pásov,
 • konce trámov je vhodné navyše zaizolovať asfaltovým náterom,
 • trhliny spôsobené vysušovaním dreva prebiehajú zvonku do vnútra a celkovo len málo ovplyvňujú celkovú pevnosť,
 • viacdielne lepené trámy majú výrazne lepšiu tvarovú stabilitu ako jednodielne,
 • drevo so špirálovými alebo priečne orientovanými vláknami má nižšiu pevnosť,
 • styky spojov by mali k sebe priliehať celou plochou, a nie iba jej časťou. Prvky by mali do seba ľahko zapadnúť bez kývania.
 • na obvodový veniec sa uložia pomúrnice. Uchytia sa o predpripravenú pásovinu (závitovú tyč). Spoje nadväzujúcich pomúrnic sa musia taktiež spojiť vhodným kovaním.
 • do krokiev sa predpripravia zárezy na spojenie s pomúrnicou, osedlanie by nemalo byť hlbšie ako 1/3 výšky krokvy (bežne 30 až 50 mm). Spojenie pomúrnice a krokvy sa robí pomocou kotvy.
 • vzdialenosť medzi krokvami je 70 - 100 cm s dĺžkou do 5 m.
 • najjednoduchšiu konštrukciu má pultová strecha s krokvami uloženými na pomúrniciach.
 • ďalšia skladba strechy je závislá od úžitkovej hodnoty podkrovia a druhu strešnej krytiny.
 • Pri ukladaní paronepriepustnej a vetruvzdornej (paropriepustnej) izolácie je veľmi dôležitá tesnosť spojov zabezpečovaná prelepovaním alebo lepením. Preloženie cez seba určite nestačí!!!

  foto: Mio

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies