Reklama

Kto je online

V stránke 3 hostia a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
490187

Korózia, šírenie zvuku, betóny a malty

Koróziakorózia, šírenie zvuku, betóny a malty

 • železo nesmie prísť do priameho kontaktu s maltou, ktorá obsahuje chlorid horečnatý (xylolit)
 • hliník neznáša alkálie, preto nesmie byť v priamom styku s omietkou alebo betónom
 • šamotové tehly (všeobecne keramika) sa nemajú používať na kozuby, v ktorých sa bude páliť drevo škodia im alkálie. Rovnako im škodí aj spaľovanie zemného plynu pri ktorom vzniká ako produkt reakcie kyselina sýrová. Pri spaľovaní plynu vzniká aj voda, ktorá v zime narušuje komín.
 • betónu škodí kyslé prostredie – odpadové vody, silážne šťavy. Na zníženie povrchovej alkality betónu pred použitím ďalšej vrstvy používame kyselinu šťaveľovú.
 • korózia kovov vzniká pri kontakte s vodou, kedy voda vytvára elektrolyt
 • pri plastoch spôsobuje koróziu predovšetkým ultrafialové žiarenie, ďalej súčasné       pôsobenie svetla, vlhkosti a kyslíka
 • popínavé rastliny nepôsobia negatívne na stavbu, jedine ich koreňová sústava

Šírenie zvuku

 • na utlmenie sú nevhodné materiály na báze asfaltu a priveľmi mäkká guma. K útlmu dochádza na rozhraní 2 prostredí. Na rozhraní betónu a gumy je útlm 15 db, na rozhraní korku a betónu 13 db.
 • ak je medzi sadrokartónovými doskami minerálna vlna, znižuje sa zvuk o 15 db.
 • sadrokartón má sám o sebe nulovú zvukovú pohltivosť

 

Betóny a malty

 • drvené kamenivo s drsným povrchom sa lepšie spája s cementovým tmelom, betón má lepšiu pevnosť, treba ho však dôkladne hutniť ID-10029852freedigital
 • v betóne sa nesmú vyskytovať prašné častice, organické častice a kamenivo zo zvyškov čerstvého betónu a mált!
 • cement zreje 28 dní, potom dozrieva ešte niekoľko rokov, ale to je už zanedbateľné
 • do betónu sa nesmie dávať iná ako čistá pitná voda
 • v prípade tekutých prímesí, ktorých veľkosť presiahne 3 litre/m3, sa musí toto množstvo započítať do prímesovej vody
 • výška padajúceho čerstvého betónu pri liatí by nemala byť väčšia ako 0,5 m
 • ak sa používa drevené debnenie, treba ho najprv dôkladne navlhčiť
 • ukladanie betónu by malo prebiehať kontinuálne čerstvý do čerstvého, aby sa zabránilo vytváraniu vrstiev
 • najúčinnejšie zhutňovanie sa robí vibrátormi, s čiastočným opätovným vibrovaním predchádzajúcej vrstvy. Vibrátor sa ponára vždy veľmi rýchlo, krátko sa ponechá, a potom sa pomaly vyťahuje. Pri dostatočnom zhutnení má vibrátor ustálený tón, betón už viditeľne neklesá, prestávajú vystupovať vzduchové bublinky a cementová vrstvička sa na povrchu uzatvára.
 • čerstvý betón sa musí udržiavať vo vlhkom stave, prekrytím fóliou alebo vlhkou tkaninou
 • cementový poter sa používa na konečnú úpravu povrchu s použitou frakciou zrna do 16 mm, hrúbka poteru by mala byť minimálne 3-krát vyššia ako je zrnitosť použitej frakcie, nie však menej ako 35 mm. Veľmi dôležité je po obvode muriva vložiť dilatačnú vrstvu (polystyrén hrúbky min. 10 mm), aby sa predišlo horizontálnemu pnutiu. Dilatuje sa každých 6 m.
 • životnosť betónu je daná životnosťou výstuže
 • penetrácia vytvorená epoxidovou živicou zvyšuje povrchovú súdržnosť betónu až o 50 %
 • betonársku oceľ je potrebné chrániť zo všetkých strán dostatočne hrubou vrstvou betónu min. 30 mm, pri frakcii zrna viac ako 32 sa vrstva zväčšuje o ďalších 5 mm
 • pri nadväzovaní betónových vrstiev musí byť starý betón očistený a zdravý. Pred betónovaním starý betón udržujeme niekoľko dní vlhký, aby sa zabránilo odoberaniu vody z mladého betónu a zmršťovaniu. Pred samotným betónovaním musí byť povrch obschnutý, aby sa dobre spojil s cementovým tmelom mladého betónu.
 • dilatačné škáry treba robiť minimálne každých 10 m dĺžky betónovej plochy v šírke 30 mm. Škáry sa tmelia tmelom na to určeným. Najprv sa do škáry vloží penová látka, bočné steny sa ošetria prednáterom na vytvorenie adhézneho podkladu, a potom sa škára vystrieka tmelom.
 • oprava popraskaného alebo inak poškodeného betónu sa vykonáva nasledovne: osekajú sa všetky uvoľnené časti betónu, odkryjú sa skorodované časti betonárskej ocele, oceľ sa zbaví hrdze a nanesie sa na ňu protikorózna ochrana (epoxidová dvojzložková živica) tak, aby sa betón nezašpinil od živice, druhý náter sa nanesie do 24 hod. a ešte sa začerstva zasype kremičitým pieskom. Na poškodené miesto sa potom nanesie adhézny mostík (cement, kremeň, disperzia) a hydraulicky viažuca malta.

 

Foto: freedigitalphotos.net 

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies