Reklama

Kto je online

V stránke 5 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
490189

Vplyv vlhkosti na tepelný odpor

vlhkosť, difúzia, nasiakavosťKaždý pórovitý materiál má určitú vlhkosť. Materiály s nulovou hodnotou sa v prírode nevyskytujú. Každý stavebný materiál má pri zabudovaní do konštrukcie určitú vlhkosť, ktorá je závislá od spôsobu výroby a zabudovania do konštrukcie.

 

 

K relatívnemu ustáleniu vlhkostnej charakteristiky dochádza po 2 až 7 rokoch. Vtedy môžeme povedať, že stavba stratila všetku nadbytočnú vlhkosť. K ďalším zmenám potom dochádza už iba vplyvom ročného obdobia a od spôsobu využívania.

Náuka

Vlhkosť sa v stavebných materiáloch šíri sorpciou, difúziou a vodivosťou.

Sorpcia je pohlcovanie vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu. V pórovitom materiáli zostáva na stenách pórov vo forme vodnej pary, alebo sa priamo vstrebáva do materiálu.

Difúzia je schopnosť prenikania molekúl pary či plynu pomedzi molekuly pórovitého materiálu. Difúzia prebieha z prostredia, kde je vyšší tlak vodnej pary do nižšieho. Difúzia prebieha iba makrokapilárami, pričom nedochádza ku kondenzácii (túto vlastnosť majú predovšetkým tepelnoizolačné materiály). V mikrokapilárach dochádza ku kondenzácii vodnej pary.

Vodivosť vlhkosti je schopnosť materiálu odvádzať v kvapalnej forme k povrchu, z ktorého sa potom môže odpariť do okolia.

Nasiakavosť je maximálne množstvo vlhkosti, ktoré môže byť v materiáli obsiahnuté.

Izolanty

Expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS), polyuretánová pena či minerálna vlna majú pri 80 % vlhkosti nulovú objemovú aj hmotnostnú vlhkosť. Rozdiel je iba v ich vlastnej objemovej hmotnosti a faktore difúzneho odporu.

Faktor difúzneho odporu železobetónu je 29, pórobetónov 6 - 10, minerálnej vlny 5 - 12, polystyrénu 40 - 67. Pre zaujímavosť drevo má difúzny odpor kolmo na vlákna až 157.

Vplyv vlhkosti na tepelný odpor

Porfix:

Pri štandardnej hrúbke steny 375 mm je pri nulovej vlhkosti tepelný odpor R= 4,21 m2.K/W. V reálnom použití vplyvom prostredia je jeho vlhkosť cca 5 %, čo znižuje hodnotu jeho ideálneho tepelného odporu o 16 % na R= 3,64 m2.K/W.

Ytong:

Vplyv vlhkosti na stavebný materiál Ytong je približne zhodný ako pri Porfixe.

Tehla:

Výrobcovia uvádzajú pri tehle tepelný odpor pri 1 %-nej vlhkosti, pričom uvádzajú, že v prirodzenom prostredí sa táto vlhkosť ďalej nezvyšuje, ďalej hovoria ako o „prirodzenej vlhkosti“, ale presnú hodnotu neuvádzajú... Ak by sa vplyv vlhkosti posudzoval výpočtovo pri 5 %-nej vlhkosti, tak by hodnota tepelného odporu klesla až o 31 % od výrobcom udávanej hodnoty.

Rada na záver

Pri výbere stavebného materiálu sa nedajte zlákať klamlivou reklamou, v ktorej sa s obľubou udávajú laboratórne hodnoty, alebo sa poukazuje na výhodnosť jednoplášťového muriva, kde opäť klamlivo uvádzajú, že takéto riešenie je ekonomicky výhodné. Rovnako zavádzajúce sú informácie o tom, že nízkoenergetické domy z hľadiska energetickej náročnosti spadajú do kategórie B.

 

FOTO: http://www.freedigitalphotos.net/

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies